Pályázatok

„Közösségek, helyi értékek és helyi gazdaság”

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01529

A Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 5 millió forint támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül.

Támogató: Pénzügyminisztérium, Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

A 2020. november 10. és 2021. október 20. között zajló projekt keretén belül sor kerül új magazinműsorok, városi imázsfilm készítésére, valamint workshop szervezésére is.

Valljuk, hogy a sikeres fejlődés egyik mozgatórugója a megfelelő kommunikáció, a másik megismerése. Ehhez projektünk jó alapot ad. A kisfilmek és a magazinműsor készítésének célja a helyi termékek, a termelők, a sikeres gazdasági, kulturális szereplők bemutatása. Ez egyben lehetőséget teremt a helyi identitás részét képező kulturális örökség, érték megőrzésére, megismertetésére, valamint hozzájárul az egyes ágazati szereplők ismertségének növeléséhez. A filmek segítségével erősíthetjük városunk turisztikai vonzerejét is.

A projekt fejlesztésekor a televízió rendelkezésére álló – a fentiekben említett – információ mennyiség mélyrehatóbb feldolgozása, szélesebb körben való megismertetése fogalmazódott meg. Azt a hiányt szeretnénk pótolni, mely a városhoz való kötődést, a „jó itt élni” érzést erősítené, valamint egy kicsit más oldalról ismertetné meg az itt élőkkel a városban működő gazdasági szereplőket (pl.: ne csak a szolgáltatót lássák, hanem az utat is, mely nyomán kialakult a szervezet profilja, mely során eredményessé vált), azokat a személyeket és szervezeteket, melyek itt váltak sikeressé. Projektünkben eszközeinkkel arra törekszünk, hogy bemutatva a város, a köz-, az üzleti és a civil szféra sikeres szereplőit, növeljük is ismertségüket, elismerésüket, példát mutatva ezzel másoknak.

További információ kérhető:
komaromtv@novonet.hu
06 34 341 941

  1. Séta a hídon – Schmelcz Gézáné
  • Séta a hídon – Márkos Attila
  • Séta a hídon – Szőnyi Ferenc
  • Séta a hídon – Nemes Andrásné
  • Séta a hídon – Vizeli Csaba
  • Séta a hídon – Számadó Emese
  • Séta a hídon – Nagy Péter


Széchenyi 2020