Átadták Komáromban a közszolgálati díjakat

A köztisztviselők napja alkalmából Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is két kollégának adományozott „Komárom Város Közszolgálatáért Díjat”. Az elismerés azon köztisztviselőknek adományozható, akik a város közéletében köztisztviselői jogviszonyban, a polgárok ügyeinek intézésében, Polgármesteri Hivatal munkájában, a korszerű és hatékony, ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A kitüntetés adományozásának további feltétele a legalább 10 éven át, a közszolgálatban végzett kiemelkedő szakmai tevékenység. A díjat idén Szeteiné Csontos Éva szociális ügyintéző és Tánczosné Árvai Karin pénzügyi ügyintéző vehette át.

Szeteiné Csontos Éva

  1. januárjától a Polgármesteri Hivatal kinevezett köztisztviselője. A komáromi Gépíró és Gyorsíró Szakiskolában szerzett szakmai képesítést 1992-ben, majd a komáromi Jókai Mór Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Ezt követően vállalkozásokban, a Hungaromill Rt-nél, valamint rövid ideig a komáromi Rendőrkapitányságon dolgozott. Kinevezésétől 2010-ig a városi okmányiroda munkatársa volt. Főbb feladatai közé tartozott a gépjárművek forgalomba helyezése, vezetői engedélyek, útvonal engedélyek kiadása. Munka mellett folytatta tanulmányait a Széchenyi István Egyetem szociális munka alapképzési szakán. Szociális munkás diplomáját 2016. áprilisában vette át. Tanulmányaira tekintettel 2010. májusától szociális ügyintézői munkakört tölt be. A szociális igazgatási feladatkörön belül több szakterületen működött közre. Többek között a szociális bérlakások bérlőivel kapcsolatos feladatokat, az átmenetileg nehéz helyzetbe került személyek ellátásáról való gondoskodással kapcsolatos feladatokat látta el. Jelenleg a szociális ellátórendszer működtetésében, valamint a gyermekvédelmi ellátórendszer működésén belül a létfenntartási gondokkal küzdő, vagy a létfenntartást veszélyeztető helyzetbe került személyek ellátásáról való gondoskodásban végez döntéselőkészítő munkát, továbbá közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat is ellát.

Tánczosné Árvai Karin

  1. novemberétől a Polgármesteri Hivatal kinevezett köztisztviselője. A győri Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában 2001-ben tett érettségi vizsgát, majd egy évvel később az Országos Képzési Jegyzék szerinti vállalkozói ügyintéző szakképesítést szerzett. Pályakezdőként – támogatott foglalkoztatás keretében – 2004. novemberétől egy évig Komárom Város Önkormányzatánál dolgozott pénzügyi ügyintézőként. Szakmai rátermettsége bizonyítékaként a határozott idő lejártát követően kinevezést kapott a Polgármesteri Hivatalba kistérségi pénzügyi ügyintéző munkakörbe. A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat látta el, majd 2007. januárjától kinevezése pénzügyi ügyintéző munkakörre módosult. 2007-ben mérlegképes könyvelői szakképesítést szerzett vállalkozói szakon, majd 2013-ban államháztartási mérlegképes könyvelői vizsgát tett. Szakmai ismeretei bővítése érdekében közgazdász alapképzési szakon egyetemi tanulmányokat folytat. A könyvelési feladatok ellátása mellet összeállítja Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak a Magyar Államkincstár felé leadásra kerülő költségvetési jelentéseit és mérlegeit. Kiemelkedő tevékenységet végez Komárom város éves költségvetési beszámolójának összeállításában. Elkészíti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat könyvelését és beszámolóit. A könyvvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok összeállításában is kiemelkedő szerepet vállal. Választás, népszavazás alkalmával a pénzügyi elszámolással kapcsolatos feladatokat teljes körűen és felelősségteljesen ellátja.
Olvasd el ezeket a cikkeket is!
Széchenyi 2020