Választási információk

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak.

ÁTJELENTKEZÉS
Aki lakóhelye mellett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti településen szeretne szavazni. Amennyiben úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén kíván szavazni, 2019. október 9-én 16:00 óráig átjelentkezési kérelmet nyújthat be, ha a tartózkodási helyét 2019. június 26-a előtt létesítette és érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak stb. most nem tudják gyakorolni szavazati jogukat.

MOZGÓURNA
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.
Egyéb indokok alapján (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempont) nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A választópolgár a mozgóurnát kérheti:
a lakóhelyére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre,
a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtható:
– a valasztas.hu honlapon
ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig
ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig
– személyesen
október 11-én 16.00 óráig
– postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
október 9-én 16.00 óráig
– írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottságnál 
– írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottságnál

Olvasd el ezeket a cikkeket is!
Széchenyi 2020